Auditare IT

Oferim servicii de audit pentru infrastructura hardware si software oricarui tip de client si recomandari de imbunatatire a acesteia sau de completari, unde este cazul.