Servicii de consultanta

  • Studii de prefezabilitate
  • Studii de fezabilitate
  • Intocmire caiete de sarcini si criterii de selectie furnizori
  • Arhitectura de solutii informatice
  • Analiza si evaluare oferte
  • Selectie furnizor si asistenta la incheierea si derularea contractelor